Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej  kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Nasz Mielec

Ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec

Andrzej Waldemar Bryła zam. Mielec – pełnomocnik wyborczy

Irena Kowieska zam. Mielec – pełnomocnik finansowy

L.p.

Data wpisu

Data wpłaty

Imię

Nazwisko

Miejscowość
zamieszkania

Kwota
wpłaty

Łączna
kwota wpłat

Informacje
dodatkowe

1.

2018-10-15

2018-10-10

Andrzej

Drozdowski

Mielec

2.232,82

    2.232,82

 

2.

2018-10-20

2018-10-18

Andrzej

Drozdowski

Mielec

  258,00

2.490,82

 

3.

2018-10-20

2018-10-18

Zdzisław

Nowakowski

Mielec

3.000,00

5.000,00