zn_knprezydentajpg
Kliknij na zdjęcie powyżej, aby oglądnąć skrót z Konwencji wyborczej Naszego Mielca
oraz kandydata na Prezydenta Zdzisława Nowakowskiego


STOWARZYSZENIE

STABILNOŚĆ FINANSOWA BUDŻETU MIASTA, NIEZACIĄGANIE NIEZASADNYCH KREDYTÓW, REALIZACJA INWESTYCJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH – TO NASZE PODSTAWOWE ZASADY.

Stowarzyszenie NASZ MIELEC od 20 lat bierze udział w wyborach samorządowych. Mieszkańcy Mielca, naszej małej ojczyzny, zasługują na bezpieczne i szczęśliwe życie. Chcemy w tym pomóc poprzez naszą pracę w samorządzie. Od lat pozostajemy wierni zasadom, które pomagały w rozwoju miasta. Kandydaci Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC to Państwa sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. Mieszkają w okręgu wyborczym w Państwa najbliższym sąsiedztwie. Będą do Państwa dyspozycji – podczas codziennych kontaktów, liczymy na sygnalizowanie ważnych potrzeb i przekazywanie swoich propozycji.
Program, który konsekwentnie realizowaliśmy przez minione lata, był odpowiedzią na Państwa oczekiwania. Niektóre przykłady to: nowe miejsca pracy, uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wybudowane i wyremontowane ulice, zmodernizowane obiekty szkół, przedszkoli, żłobków, budynków kultury. Powstały nowe boiska sportowe, place zabaw i rekreacji, ciągi pieszo-rowerowe. Budowa stadionu, rewitalizacja Starówki, Górki Cyranowskiej, to kolejne inwestycje przyjazne mieszkańcom.

PROGRAM NA OKRES KADENCJI SAMORZĄDU 2018 – 2023
Wyróżnikiem programu wyborczego Stowarzyszenia „Nasz Mielec” są trzy słowa klucze: RODZINA, PRACA, ROZWÓJ.

RODZINA – dobry start, pewna przyszłość
Bezpieczeństwo, ulgi i dopłaty mieszkaniowe, pewne miejsca w żłobkach, przedszkolach, bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów, dodatkowe zajęcia nakierowane na rozwijanie.

PRACA – projekt DOBRA PRACA W MIELCU
Rozwój miejsc pracy dla kobiet i niepełnosprawnych, godne zarobki, priorytetowe warunki dla nowych inwestorów, przedsiębiorców z wysokimi technologiami, miejskiego handlu oraz lokalnych grup działania.

ZDROWIE – oddycham, żyję, działam
Zapewnienie czystego powietrza i dobrej pitnej wody. Budowa hali, lodowiska miejskiego i nowoczesnych rowerowni miejskich.

ROZWÓJ – innowacja, nowoczesność, inwestycje
Budowa piętrowych parkingów, realizacja projektu obwodnicy miasta i mostu na Wisłoce, modernizacja Dworca PKP.

czytajwjpg pobierzjpg